Ohjeet / lomakkeet

Tulostettavat lomakkeet

- Toimitsijalisenssihakemus (pdf)
- Toimitsijalisenssin hakuohje (pdf)
- Matkalasku KKUA ry. (xls)
- Matkalasku KKUA Sport Oy (xls)
- Matkalaskun käyttöohje (pdf)
- Kululasku (xls)


OHJE:

  • Tallenna hakemuspohja omalle tietokoneelle
  • Täytä ja tulosta hakemus
  • Tallenna täytetty hakemuspohja myöhempää käyttöä varten
  • Käytä ehdottomasti ylläolevia uusia hakemuspohjia

Jäsenmaksut, vanhat jäsenet
Seuramme käyttää AKK-Motorsport ry.n jäsenmaksupalvelua. Edellisenä vuonna seuramme jäsenmaksun maksaneet jäsenet saavat vuoden alussa jäsenmaksulaskun kotiin tai sähköpostiin suoraan liitolta. Jäsenmaksu maksetaan lomakkeella olevalle tilille eräpäivään mennessä. Jokaiselle AKK-Motorsportin jäsenseuran henkilöjäsenelle toimitetaan liiton sähköinenjäsenkortti eli Motorsport ID , joka sisältää jäsen- ja lisenssitiedot. Tiedot tarkistetaan jatkossa KITI- kisapalvelusta. Jäsenkortti sisältää myös jäsenetuja, jotka ovat nähtävinä liiton internet-sivuilta

Jäsenmaksut, uudet jäsenet
Jäseneksi haluavan tulee täyttää jäsenhakemus (löytyy yhteystiedot valikosta jäsenhakemus) täydellisesti ja toimittaa se seuran toimistolle tai lähettää se seuran sähköpostiin. Jäsensihteerimme lähettää jäsenmaksulaskun ja kun lasku on maksettu, hakija on Keski-Karjalan UA:n jäsen.

Eroaminen yhdistyksestä
Mikäli jäsen haluaa erota Keski-Karjalan UA:sta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa, jotka ovat erääntyneet ennen ilmoituksen tekoa.

Jäsenmaksun laiminlyönti
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien. Lisäksi lisenssin saannin edellytyksenä on kuuluminen AKK:n jäsenyhdistykseen. AKK.lla on oikeus evätä lisenssi sellaiselta hakijalta, joka ei täytä kyseisen lisenssiin myöntämisen edellytyksiä.

Kilpailijalisenssi
Kilpailijalisenssit, ilmoittajalisenssit ja huoltaja-mekaanikkolisenssit ostetaan KITI-kisapalvelun lisenssinostopalvelusta. Lisenssi on sähköisessä muodossa, kansainvälistä lisenssiä lukuun ottamatta. Kilpailijalisenssejä on kolmea eri tyyppiä, peruslisenssi (lajeihin, joissa ei vaadita erillistä tutkintoa), kansallinen lisenssi (lajeihin, joissa vaaditaan tutkinto) sekä kansainvälinen lisenssi.
Ohjeet lisenssin hankintaan löydät AKK-Motorsport ry sivuilta tai linkistä
kilpailijalisenssit

Toimitsijalisenssit
Lisenssin uudistamiseksi tulee täyttää hakemuskaavake, liitteeksi viiden viimeisen vuoden toimitsijatehtävät lajeittain. Toimita hakemus seuran toimistoon. Lisenssiä ei tule enää kotiin, vaan se on sähköisessä KiTi- järjestelmässä. Sääntökirja on myös muuttunut sähköiseksi ja se löytyy liiton internet-sivuilta, halutessaan sen voi toki tilata itselleen AKK:sta.

Etsi