Ratojen ympäristölupa käsittelyssä

14-11-2011
Seuran rakentamien ratojen ympäristölupa on viimein saatu jätettyä sisään. Ympäristölupaan liittyen pidettiin kaikkien AIMO alueella toimivien yhdistysten yhteinen esittelytilaisuus johon oli avoin kutsu kaikille kiinnostuneille henkilöille eritoten lähimmille kiinteistöjen omistajille.

Tilaisuudessa kerrottiin avoimesti mitä kullakin toimijalla on tulevaisuuden suunnitelmissa ja kuinka ollaan otettu huomioon ympäristönäkökohdat sekä miten toiminnan melu leviää ympäristöön lähimmille naapureille.

Melukartoista näkee selvästi että radat eivät aiheuta sen enempää melua mitä ympäristösäädöksissä on asetettu rajoiksi näissä tapauksissa.

Talvella tehtyjen melumittausten tuloksista selviää että valtatie 6:n ja junaradan meluarvot ovat selvästi suuremmat kuin mitä kilpailuista tuleva lyhytaikainen melu.

Kilpailupäiviä alueella on vain muutama kun vertaa sitä valtatien ja junaradan jokapäiväiseen meluun.

Ympäristölupa on nyt nähtävillä virallisella ilmoitustaululla ja sen jälkeen mahdolliset huomautukset käsitellään.

Luvan vaiheita pyritään tiedottamaan seuran sivulla heti kun jotain uutta kerrottavaa ilmenee.
Copyright (c)2018 K-KUA ry, All Rights Reserved
Kävijöitä yhdeensä: 55513